Company > News > Artikkeli

Drywite-tuotteiden pakkausmerkittävyys

by Anita

Muutoksia Drywite-tuotteiden pakkausmerkittävyyteen.

Seuraavassa lisäaineen ja apuaineen määritelmät lisäaineasetuksesta (EY) No 1333/2008

”Elintarvikelisäaineella” tarkoitetaan ainetta, jota ei tavanomaisesti sellaisenaan käytetä elintarvikkeena ja jota ei tavanomaisesti käytetä elintarvikkeelle ominaisena ainesosana riippumatta siitä, onko elintarvikelisäaineella ravitsemuksellista arvoa, ja jonka lisääminen elintarvikkeeseen teknologista tarkoitusta varten elintarvikkeen valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin aikana johtaa tai sen voidaan perustellusti olettaa johtavan siihen, että elintarvikelisäaine sellaisenaan tai muuttuneessa muodossa tulee joko suoraan tai epäsuorasti kyseisen elintarvikkeen ainesosaksi.

”valmistuksen apuaineella” tarkoitetaan aineita,

i) joita ei kuluteta varsinaisina elintarvikkeina,

ii) joita tarkoituksellisesti käytetään tiettyä teknologista tarkoitusta varten raaka-aineiden, elintarvikkeiden tai niiden ainesosien käsittelyssä tai prosessoinnissa, ja

iii) jotka itse tai joiden johdannaiset saattavat esiintyä lopputuotteessa tahattomasti mutta teknisesti väistämättömänä jäämänä, josta ei aiheudu vaaraa terveydelle ja jolla ei ole teknologista vaikutusta lopputuotteeseen;

 

"Ruokaviraston tulkinta on, että käyttö on apuaineellista ainoastaan silloin, kun kasvikset aineella/sen vesiliuoksella käsittelyn jälkeen huuhdellaan puhtaalla vedellä. Tällöin lisäaineiden käyttöä ei tarvitse ilmoittaa tuotteen ainesosaluettelossa. Jos vesihuuhtelua ei tehdä, aineiden tulee lisäksi olla lisäaineasetuksen liitteen II E-osassa (alkaen sivulta 85-) ko. kasvikseen/hedelmään sallittuja ja käytöstä tulee ilmoittaa tuotteen ainesosaluettelossa".

Lisätiedustelut asiasta:

forsfood@forsfood.fi

 

Go back

Tilaa For Food kuulumiset sähköpostiisi

* pakollinen kenttä